Sancties van Veiligheidsraad tegen Unita

NEW YORK, 28 AUG. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren besloten tot een lucht- en reisverbod voor de leden van de Angolese UNITA-beweging en tot de sluiting van buitenlandse UNITA-afdelingen. De UNITA heeft zich volgens de VN-Veiligheidsraad niet gehouden aan het vredesakkoord dat in 1992 een einde maakte aan de burgeroorlog in Angola.

De rebellenbeweging UNITA (Nationale Unie voor de Totale Onafhankelijkheid van Angola) vormde in april een gemeenschappelijke regering met de regerende MPLA (Volksbeweging voor Bevrijding van Angola). De UNITA is echter over grote delen van het land blijven heersen en tegen de afspraken in is slechts een minderheid van de rebellen ontwapend en geïntegreerd in het nationale leger. (Reuter, AP)