'Prijspolitiek over ruggen van patiëntes'

ROTTERDAM, 28 AUG. De overheid bedrijft prijspolitiek over de ruggen van patiëntes die lijden aan eierstok- of borstkanker. Dat stelt het Landelijk Contactorgaan Begeleiding Borstkankerpatiënten (LCBB) naar aanleiding van een advies van het secretariaat van de Ziekenfondsraad over de subsidiëring van zogeheten taxoïden.

Dat zijn geneesmiddelen die bij deze vormen van kanker kunnen worden ingezet. De afgelopen jaren is gebleken dat sprake is van willekeur bij de behandeling van deze stoffen wegens de kosten die met de behandeling zijn gemoeid. Die kosten komen ten laste van het budget van ziekenhuizen, omdat de stof alleen in het ziekenhuis per infuus wordt toegediend.

Ook de ziekenhuisapothekers, de Vereniging van Integrale Kankercentra en de behandelende internisten hebben fel uitgehaald naar het voorstel, waarover de voltallige Ziekenfondsraad zich vandaag buigt.

Van de taxoïden is Taxol (paclitaxel) van de Amerikaanse fabrikant Bristol Myers Squibb al sinds september 1993 geregistreerd, maar er is nog altijd geen oplossing voor de financieringsproblematiek. Later volgden Taxotère (docetaxel) van het Franse bedrijf Rhône Poulenc en Yewtaxan (ook paclitaxel) dat op de markt wordt gebracht door het Nederlandse Pharmachemie. Yewtaxan is overigens nog niet op de markt.

Over de vergoeding van de taxoïden wordt al jarenlang gepraat, maar dat heeft nog niet meer opgeleverd dan het aanvragen van reeks adviezen door minister Borst aan de Ziekenfondsraad. Uiteindelijk heeft zij de Tweede Kamer in maart van dit jaar toegezegd via subsidiëring 90 procent van de kosten - achteraf - aan ziekenhuizen te zullen vergoeden, mits de ziekenhuizen meewerken aan een onderzoek dat duidelijkheid moet geven over de effectiviteit van de middelen. Die subsidie zou moeten gelden vanaf mei van dit jaar en het gehele volgende jaar. Daarmee is volgens mevrouw Borst een bedrag gemoeid van 50 miljoen gulden, 20 miljoen voor dit jaar en 30 miljoen voor 1998. Over de wijze waarop moet worden gesubsidieerd heeft mevrouw Borst opnieuw advies aangevraagd aan de Ziekenfondsraad.

De raad is tot de conclusie gekomen aan de hand van cijfers uit een richtlijn, opgesteld door internisten die eierstok- en borstkanker behandelen, dat er 46,7 miljoen gulden op jaarbasis nodig is om alle patiënten te behandelen die voor taxoïden in aanmerking komen. In het concept-advies gaat de Ziekenfondsraad ervan uit dat voor dat probleem een oplossing bestaat door de huidige prijzen van de geneesmiddelen omlaag te brengen.

Zo gaat de raad ervan uit dat ziekenhuizen zich rechtsstreeks door de fabrikant kunnen laten beleveren en zodoende de groothandelsmarge van vijftien procent uitschakelen. Daarnaast veronderstelt de raad dat de prijs van Taxol en Taxotère met nog eens tien procent daalt als concurrent Pharmachemie met Yewtaxan op de markt komt. Ziekenhuizen en combinaties daarvan zouden bovendien bij de fabrikant kortingen moeten gaan afdwingen, hetgeen de prijs met nog eens tien procent zou kunnen drukken. De raad wijst er bovendien op dat de prijs van taxoïden in omringende landen vijftien procent lager ligt. Al met al komt de raad dan uit op een bedrag van 33,6 miljoen dat nodig zou zijn om alle daarvoor in aanmerking komende vrouwen met taxoïden te behandelen. Als van dat bedrag nog eens maximaal negentig procent wordt gesubsidieerd, is 30,2 miljoen gulden inderdaad voldoende, zo rekent de raad voor.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers heeft de raad gevraagd op dat concept-advies terug te komen.