Personeelsoptie

De AbvaKabo stelt voor een financieel extraatje voor ambtenaren in te stellen als het personeel van beursgenoteerde bedrijven massaal aandelenopties krijgt uitgereikt (NRC Handelsblad, 14 augustus). Het plan van de AbvaKabo mist echter de kern van de personeelsopties. Bij personeelsopties is het extra inkomen gekoppeld aan de inzet van het personeel.

Als het personeel bijvoorbeeld massaal besluit efficiënter te werken, neemt de winstgevendheid van de onderneming toe en stijgt de waarde van de optie. In het AbvaKabo-plan is een dergelijke stimulans echter niet aanwezig waardoor het neerkomt op een ordinaire loonsverhoging.

Als de AbvaKabo echter de kern van de personeelsoptie overneemt, zijn er grote voordelen te behalen. Stel een ambtenarenoptie in waarvan de waarde direct is gekoppeld aan de winstgevendheid van de Staat en de voordelen zijn legio. De ambtenaar heeft nu persoonlijk voordeel bij efficiënter werken en het begrotingstekort en de staatsschuld verdwijnen als sneeuw voor de zon. Echter, om excessieve stijging van de belastingen tegen te gaan, zal de ambtenarenoptie wel vergezeld dienen te gaan met belastingverlaging voor alle burgers in geval van een begrotingsoverschot. Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan staat niets een brede acceptatie van een optieplan voor ambtenaren in de weg.

    • Everhard Muyzert