OR: geen inspraak winst

DEN HAAG, 28 AUG. De Tweede-Kamerfracties van PvdA en D66 hebben hun eis ingetrokken om ondernemingsraden inspraak te geven in de besteding van de winst van een bedrijf. Dat bleek gisteren tijdens het afsluitende debat tussen de Kamer en minister Melkert (Sociale Zaken) over de vernieuwing van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Het wijzigingsvoorstel waarmee de Kamerleden Middel (PvdA) en Schimmel (D66) beoogden een ondernemingsraad het wettelijke recht te geven om te adviseren over de winstbestemming van hun bedrijf, domineerde de voorgaande besprekingen over de WOR.

Melkert is van begin af aan fel tegenstander van het voorstel geweest, maar bood Middel en Schimmel een alternatief aan door het adviesrecht af te zwakken naar het zogenoemde informatierecht. Dit wil zeggen dat de ondernemingsraad documenten over financiële zaken als de winst op hetzelfde tijdstip ontvangt als de aandeelhouders. De ondernemingsraad zou vervolgens vrijblijvend advies kunnen geven over de winstbestemming, waarover niet kan worden doorgeprocedeerd bij de Ondernemingskamer.

Middel en Schimmel besloten het aanbod van PvdA-minister Melkert te aanvaarden. Middel had bij het debat in juni nog te kennen gegeven van geen wijken te willen weten. “Voor de PvdA heeft het adviseren over de winstbestemming dan ook een bijna symbolische betekenis als het gaat om medezeggenschap”, zei hij toen. De stemming volgende week zal moeten uitwijzen of hun gewijzigde voorstel wel op een meerderheid kan rekenen. De kans daarop lijkt klein, omdat zowel het CDA als de VVD zich felle tegenstanders tonen van het aangepaste PvdA/D66-voorstel. De VVD dreigde bij monde van Kamerlid Van der Stoel zelfs tegen de hele, moeizaam tot stand gekomen, wet te stemmen als door het amendement van Middel en Schimmel het woord winstbestemming in de wet zou komen te staan.

Het voorstel van PvdA, D66 en CDA om bedrijven met minimaal vijftig werknemers te verplichten tot het hebben van een ondernemingsraad met volledige bevoegdheden, heeft wel de instemming van de bewindsman.