Ophef over vraaggesprek Di

LONDEN, 28 AUG. Heeft Di wederom een taboe doorbroken? Na haar onthullingen over haar eetverslaving en de gruwelijke manier waarop zij door leden van de Britse koninklijke familie werd behandeld, lijkt prinses Diana nu, een jaar na haar scheiding van Charles, in een vraaggesprek met Le Monde de bijl gelegd te hebben aan het basisprincipe van het moderne Britse bestel: leden van de koninklijke familie dienen zich verre van de politiek te houden.

Lijkt, want gisteren liet zij in een verklaring weten dat de verslaggeefster van de Franse krant die het vraaggesprek had afgenomen, er helemaal niets van had begrepen en de prinses verkeerd had geciteerd over het besluit van de Labour-regering om alle voorraden landmijnen voor 2005 te vernietigen. In de gepubliceerde tekst zegt Diana: “Zij (de nieuwe Labour-regering red.) gaat het geweldig doen. Haar voorgangster (de Conservatieve ministersploeg van John Major red.) was zo hopeloos. Ik hoop dat we er in slagen de Verenigde Staten ervan te overtuigen om in December in Ottawa een verdrag over een verbod op landmijnen te tekenen.” Volgens het kantoor van de prinses had de verslaggeefster, die overigens vloeiend Engels spreekt, die passage verkeerd weergegegeven. “De prinses heeft steeds een niet-politiek standpunt over de kwestie van de landmijnen ingenomen. Haar zorg is uitsluitend humanitair van karakter.” Di heeft bij bezoeken aan Angola en Bosnië toespraken gehouden waarin ze uitgebreid stilstond bij de verwoestingen die landmijnen aanrichten. Ook liet ze zich met slachtoffers fotograferen.

De Franse verslaggeefster, Annick Cojean, heeft inmiddels ontkend dat ze uitspraken van Diana heeft verdraaid. “Natuurlijk heeft ze dat gezegd”, aldus Cojean vanuit Washington in een vraaggesprek met de BBC. “Ik heb precies opgeschreven wat ik heb gehoord en wat zij zei.” De journaliste gaf wel toe dat ze het gesprek met Di niet op de bandrecorder heeft opgenomen en dat de leesversie van het artikel die ze naar Diana toefaxte, niet de passage over de landmijnen bevatte. “Ik was nog niet klaar met het artikel”, aldus de verslaggeefster. Volgens Cojean krabbelt Diana nu alleen maar terug omdat haar uitspraken tot zoveel ophef in het Verenigd Koninkrijk hebben geleid.

Vast staat dat Di zich met het vraaggesprek de woede van zo ongeveer de hele Conservatieve partij op de hals heeft gehaald. “Ik geloof niet dat we een jonge vrouw die de middelbare leeftijd al aardig begint te naderen, in staat zouden mogen stellen om eigenhandig de hele Britse constitutie te veranderen”, aldus het Conservatieve lid van het Lagerhuis David Wilshire. Labour-minister Robin Cook reageerde daarentegen opgetogen.“Ik heb een diepe bewondering voor de moed die ze heeft getoond door op dit terrein het voortouw te nemen.”