Onderzoek dossier van Spijkers bij Defensie

DEN HAAG, 28 AUG. De rijksrecherche stelt een oriënterend onderzoek in naar de feiten uit het dossier van F. Spijkers, bedrijfsmaatschappelijk werker van het ministerie van Defensie. Dat heeft een woordvoerder van het openbaar ministerie in Den Haag bevestigd.

Het dossier betreft de toedracht van twee ongevallen met een mortiermijn van het type AP 23 in 1983 en 1984. Hierbij vielen in totaal negen doden. Over de inhoud van het onderzoek wil het openbaar ministerie geen nadere mededelingen doen. Het zal waarschijnlijk enkele weken duren. Als de rijksrecherche stuit op strafbare feiten volgt een strafrechtelijk onderzoek.

Volgens Spijkers hadden de twee mijnongelukken dezelfde oorzaak, namelijk een constructiefout in de ontsteker van de mijn. Spijkers raakte bij de zaak betrokken toen hij als maatschappelijk werker werd toegewezen aan de weduwe van de technisch specialist R. Ovaa, slachtoffer in 1984. Hij moest haar vertellen dat het ongeluk de schuld van haar man was. In maart dit jaar erkende Defensie alsnog aansprakelijkheid voor dit ongeval.

Het ministerie van Defensie heeft een verband tussen beide ongevallen altijd ontkend. Volgens Spijkers wilde zo Defensie schadeclaims van de nabestaanden van de acht doden in 1983 ontlopen. Voorhoeve schreef de Kamer deze week dat Defensie voor het ongeluk in 1983 al in februari 1984 schuld erkend heeft. Het echtpaar J. Adolfse uit Laren, ouders van een toen 19-jarige dienstplichtige die in 1983 om het leven kwam, was verbaasd dit te vernemen. “Daar hebben wij als ouders nooit bericht van gekregen. We wisten wel dat er iets over gezegd was, maar dat kwam voornamelijk tot ons via de Partij van de Arbeid.” Adolfse zegt veel bewondering te hebben voor de vasthoudendheid van Spijkers, omdat hij zelf altijd “op een muur” is gestoten als hij van Defensie iets te weten wilde komen.

Volgens Spijkers heeft het ministerie van Defensie hem jarenlang 'gepsychiatriseerd' om van hem af te komen. Ook dit werd deze week door Voorhoeve ontkend.