NIB: 70 pct winstgroei

De Nationale Investeringsbank (NIB) heeft haar nettowinst de eerste zes maanden van dit jaar met 70 procent opgevoerd tot 125,3 miljoen gulden.

Daarmee zit de bank nog maar 30 miljoen gulden af van zijn nettoresultaat over heel 1996. NIB is voor 50,2 procent eigendom van de Staat en voor 20,1 procent ING. Voor heel 1997 rekent NIB op een winststijging met 40 à 45 procent.