Mediwiet

Bij missive van minister Borst is het voorschrijven door artsen en het afleveren door apothekers van 'mediwiet' verboden omdat dit middel onder de Opiumwet valt en internationale verplichtingen geen ruimte scheppen (14 augustus).

Dat mag formeel juist zijn omdat bij mijn weten geen enkel cannabisproduct of -derivaat als geneesmiddel is geregistreerd. De farmacoloog prof.dr. E.L. Noach placht het een kruid te noemen waartegen geen ziekte gewassen is. Ik ben er trouwens ook niet zo zeker van dat het derivaat heroïne (anders dan diverse andere derivaten van de somnifere papaver) ooit als zodanig is geregistreerd hoewel daar blijkbaar wel ruimte is voor experimenten.

Ik voeg er slechts aan toe dat ik in 1980 (!) op verzoek van de gemeente Amsterdam daarover een rapport heb uitgebracht, waarbij ik op grond van de Opiumwet, Enkelvoudig Verdrag, Wet uitoefening Geneeskunst, Wet Geneesmiddelenvoorziening en Medisch Tuchtrecht tot de conclusie kwam dat hoogstens dit laatste in de weg zou kunnen gaan staan. Ik geloof niet dat wetswijzigingen sindsdien op dit punt relevante verandering hebben gebracht. Niettemin werd het van regeringszijde (staatssecretaris Veder-Smit) met eenzelfde simpel beroep op internationale verplichtingen van tafel geveegd.

Eerst nu besef ik dat ik toen al verzuimd heb de registratie van heroïne na te gaan, maar daar werd toen geen punt van gemaakt en ik betwijfel of die registratie inmiddels juist wel heeft plaatsgevonden.

Aan registratie moet natuurlijk wel onderzoek voorafgaan. Het zou mij echter niet verbazen als de resultaten wel eens even ondubbelzinnig meetbaar zouden blijken te zijn als van homeopathie.

    • F.E. Frenkel