Kamer voor stadsprovincie Rotterdam

DEN HAAG, 28 AUG. Het kabinet en een grote meerderheid van de Tweede Kamer willen dat de vorming van de stadsprovincie Rotterdam doorgaat, ondanks de bezwaren van Rotterdam en de overige zeventien gemeenten in de Rijnmond tegen het kabinetsvoorstel.

Staatssecretaris Van de Vondervoort (Binnenlandse Zaken) zei vanochtend in de Tweede Kamer dat het Zuid-Hollandse gebied Goeree Overflakkee buiten de stadsprovincie blijft. Het gaat op 1 januari 2000 naar Zeeland. Ook de Hoekse Waard zal niet onder het nieuwe, regionale bestuur vallen. Het gebied blijft bij de provincie Zuid-Holland.

Van de Vondervoort verklaarde in de Kamer dat door de invoering van de stadsprovincie de salarissen van de Rotterdamse gemeentebestuurders lager kunnen uitvallen, terwijl die van de toekomstige Rotterdamse provinciebestuurders kunnen stijgen.

Het kabinet vindt dat de salarissen van de bestuurders van de stadsprovincie hoger moeten zijn dan die van de reguliere gedeputeerden. Dit omdat de stadsprovincie Rotterdam meer taken krijgt dan andere provincies. Het zijn taken die normaal op stadsniveau worden afgehandeld. Op de vraag van SP-Kamerlid R. Poppe of dit betekende dat de stadsbestuurders een lager salaris zouden krijgen, antwoordde de staatssecretaris dat dat “in beginsel” mogelijk is.

Het gemeentebestuur van Rotterdam schreef Van de Vondervoort vorige week dat met de huidige plannen de stad Rotterdam te veel macht en een te groot ambtenarenapparaat zal behouden. “Het wordt hier een organisatorische, financiële en beleidsmatige mess als de plannen doorgaan”, schreef wethouder H. Simons (Regiozaken). Rotterdam ziet liever dat complete diensten overgaan naar de stadsprovincie.

VVD-Kamerlid J. Remkes riep het kabinet op “geen aandacht te besteden aan de negatieve signalen uit Rotterdam. Het wordt nu tijd dat de wetgever zelf aangeeft wat er moet gebeuren.” D. de Cloe (PvdA) zei “geen alternatieven” te zien om de grootstedelijke problemen op te lossen. CDA-Kamerlid F. van der Heijden zei dat er “opnieuw grote problemen worden geschapen door Rotterdam”.

De stadsprovincie moet oplossingen bieden voor problemen waarvoor de gemeenten te klein zijn en de provincies te groot.