Gewogen loting (2)

De emeritus hoogleraar onderwijskunde E. Warries pleit er voor om in ons hoger onderwijs door te blijven gaan met een toelatingssysteem via loting, voor studierichtingen met een numerus fixus, zoals medicijnen. De 'zeer gemotiveerde leerling' die met lage cijfers het VWO verlaat moet volgens hem ook het recht hebben om in de eredivisie van de medische wetenschap te mogen meespelen.

Mijn voorstel is: voer als maatregel in dat alle politici en onderwijskundigen die zo zeer dit lotingssysteem voorstaan van nu af aan alleen nog geholpen mogen worden door dokters (chirurgen, etc.) die met een gemiddeld cijfer 6 het VWO hebben verlaten. Het wordt hen als ze ziek zijn beslist verboden om een hartoperatie of andere belangrijke ingreep te laten uitvoeren door een dokter die met gemiddeld een 8, 9 of 10 het VWO heeft verlaten. Immers die zijn toch niets beter dan de zeer gemotiveerde dokters die met gemiddeld een 6 het VWO verlieten? (Wie zegt overigens dat degenen met de goede cijfers NIET gemotiveerd zouden zijn - hun hoge cijfers zijn wellicht juist grotendeels te danken aan een sterke motivatie). Al vele jaren verspilt Nederland op grote schaal talent met het door 'onderwijskundigen' en nivelleringspolitici uitgevonden lotingssysteem. Ritzen verdient ons aller hulde en steun nu hij aan deze flauwekul een einde wil maken.

    • Universiteit van Amsterdam
    • DR.E.P.J. VAN DEN HEUVEL