Gewogen loting (1)

Het artikel van dr. Warries (19 augustus), kenmerkt zich door onjuistheden, irrelevante uitspraken, innerlijke tegenstrijdigheden en laffe uitvluchten.

Vooreerst stelt Warries dat de kwestie van plaatsing voor de medische faculteiten geen politiek probleem zou zijn. Dat is het natuurlijk wel. Bij (vermeende of werkelijke) schaarste aan openbare middelen moet de politiek beslissen, daarbij eventueel rekening houdend met onderwijskundige argumenten. Tenslotte is het door Warries zo bewonderde systeem van gewogen loting ook het resultaat van een politieke beslissing geweest. Als de politici zich laten overtuigen door de medische faculteiten dat er niet voldoende opleidingsplaatsen zijn of kunnen komen, moeten zij en niemand anders bepalen wie daarvan de dupe worden. Men vraagt zich af of Warries' idee, dat loting (al of niet 'gewogen') een rationeel antwoord is, inhoudt dat het domme lot in de onderwijskunde als een rationeel werkende factor beschouwd wordt. Zo ja, dan zouden politici er beter aan doen niet teveel naar onderwijskundigen te luisteren.

Al heel bont maakt Warries het als hij stelt dat het nu geldende systeem “alle [sic] kandidaten die extra hun best hadden gedaan in de laatste jaren voor hun eindexamen” beloont. Waarmee dan wel? Met een loterijbriefje en een iets kleinere kans op een niet? Bij de bespreking van de voorgestelde nieuwe regeling zijn bij Warries overigens de boven gesignaleerde kandidaten ineens veranderd in 'bollebozen' (Hij weigert zelfs te spreken van 'de knapste scholieren'), waar de medische faculteiten niet om gevraagd zouden hebben. Bij gewogen loting echter gold volgens Warries als voordeel dat deze faculteiten door de weging “een wat hoger cijfergemiddelde in de eerstejaarsgroep” kregen!

Wel heel goedkoop is zijn opvatting dat 'getalenteerde jongeren' (zou hij daar iets anders mee bedoelen dan 'jongeren met een VWO-diploma'?) dan maar wat anders moeten gaan studeren (wat ze overigens bij afwijzing in het nieuwe systeem ook kunnen doen).

Verder vindt Warries dat bij gewogen loting de waarde van het VWO-diploma intact blijft, terwijl het bij toelating op cijfergemiddelde ontkracht zou worden. Maar in beide gevallen wordt evenveel jongeren die op grond van dit diploma het recht op toelating tot medische studies zouden hebben deze toegang ontzegd. Als met dit soort argumenten de gewogen loting verdedigd moet worden, is de conclusie eens te meer duidelijk: dit systeem moet onverwijld worden afgeschaft.

    • A.J. Kleywegt