BOEKEN

Over het weer en het klimaat zijn honderden boeken verschenen. Bovendien blijken het weer en de veranderingen in het klimaat als inspiratiebron nog lang niet uitgeput. Twee actuele voorbeelden.

Weergaloos Nederland is de titel van een boek over het weer van de hand van de KNMI-medewerkers Harry Geurts en Jacob Kuiper. Het verschijnt 1 september en besteedt onder meer aandacht aan het feit dat het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut dit jaar sinds een eeuw in De Bilt is gevestigd. De schrijvers hebben in hun boek een aantal bijzondere invalshoeken gekozen om de betekenis van het weer nader te belichten. Zoals de vraag hoe het weer in muziek tot uitdrukking komt en hoe het op schilderijen als bron voor klimaatonderzoek dient. Ook behandelen Geurts en Kuiper de invloed van het weer op de gezondheid en op de samenleving, hoe dieren op het weer reageren, de veranderingen van het klimaat in de loop van miljarden jaren. Ten slotte gaan ze in op vragen als: kan Nederland een wijnland worden? (Kosmos-Z&K, 39,50 gulden.)

De wereld van het weer

Dit boek verscheen in 1995 naar aanleiding van de gelijknamige cursus die Teleac viermaal op televisie heeft uitgezonden. Vijf KNMI-medewerkers, alsmede weerman Erwin Kroll van het NOS-Journaal verklaren alle bijzondere en normale verschijnselen die met weer en klimaat te maken hebben en ze leggen uit hoe weerberichten tot stand komen. Ook gaat het boek in op de klimaatsveranderingen die zich hebben voorgedaan en die zich naar verwachting nog zullen voordoen, alsmede op het broeikaseffect. (Teleac, 59 gulden.)