BIBLIOTHEEK

Het KNMI beschikt in De Bilt over een bibliotheek die voor het publiek toegankelijk is. Zo'n 140.000 boeken, tijdschriften, rapporten, foto's en dia's kunnen hier worden geraadpleegd of geleend. Ook bevat de collectie 250 abonnementen op vaktijdschriften over vakgebieden als meteorologie, seismologie, en fysische oceanografie. De bibliotheek heeft een leeszaal waar elke twee weken nieuwe aanwinsten ter inzage liggen.

De bibliotheek is opgezet door de grondlegger van het KNMI, prof. C.H.D. Buys Ballot, die al in de vorige eeuw banden ging verzamelen. Tijdschriftartikelen zijn overigens niet alleen in de bibliotheek te raadplegen. De cd-rom Meteorological & Geoastrophysical Abstracts heeft ze eveneens gedocumenteerd. Bezoekers van de bibliotheek wordt geadviseerd hun komst eerst aan te kondigen, om langdurig zoekwerk te voorkomen.

De bibliotheek is geopend op werkdagen van 9 tot 16 uur en is gevestigd bij het KNMI in De Bilt, Wilhelminalaan 10, kamer A 0.06 telefoon (030) 2 20 68 55

fax (030) 2 21 04 07, e-mail biblioth@knmi.nl