Besluitvorming

Als de bestuurlijke nood aan de man komt kunnen kabinet en Kamer binnen 48 uur een besluit nemen over de versnelde aanleg van een vijfde baan voor Schiphol. Het is alle belanghebbenden van harte gegund!

Zou men in Den Haag eenzelfde tempo aan de dag kunnen leggen bij de besluitvorming rond een ander zeer heikel nationaal punt, ik noem maar een dwarsstraat, bijvoorbeeld de aanleg van de A4 tussen Delft en de Beneluxtunnel, welke pas zo'n vijftig jaar op de maatschappelijke en politieke agenda staat?

    • J.J.V.M. Czerwinski