Adviescommissie

Ik las in de krant van 16 augustus, dat op voorstel van maar liefst twee staatssecretarissen, een commissie is geïnstalleerd die het kabinet gaat adviseren over 'sport, tolerantie en fair play'.

In deze commissie zullen, zo las ik, onder andere zitting hebben Louis van Gaal en Willem van Hanegem.

Het lijkt mij, dat de kwaliteit van hun inbreng in deze commissie even hoog zal zijn als die van, bijvoorbeeld, Johan V. en Etiënne U. in de adviescommissie 'terugdringing drugsgebruik'.

    • J. V.D. Heuvel