Aanpak van 'Securitel' verloopt voorspoedig

DEN HAAG, 28 AUG. De hersteloperatie die nodig was nadat het zogeheten Securitel-arrest onduidelijkheid had laten ontstaan over de geldigheid van Nederlandse wetten en regels, verloopt voorspoediger dan verwacht. In plaats van op 1 december zal de vereiste aanmelding van technische voorschriften in Brussel maandag a.s. al zijn voltooid.

Dit schrijven de ministers Wijers (Economische Zaken) en Sorgdrager (Justitie) vandaag aan de Tweede Kamer. Van de vierhonderd regelingen die na inventarisatie bij diverse ministeries in de hersteloperatie zijn opgenomen, zijn er inmiddels 320 “in zeer coöperatieve sfeer” met de Europese Commissie besproken.

Van 232 regelingen werd besloten om ze alsnog aan te melden in Brussel. Inmiddels is dat met 216 regelingen gebeurd. De rest van de vierhonderd regelingen blijken om verschillende redenen niet te hoeven worden aangemeld.

Aanmelding van regelingen met technische voorschriften is al sinds 1985 verplicht. De landen van de Europese Unie willen hiermee voorkomen dat via technische voorschriften het vrije verkeer van goederen wordt belemmerd. Na het Securitel-arrest van 30 april 1996 bleek dat Nederland dit in veel gevallen had verzuimd, waardoor over de geldigheid van de regels twijfel ontstond.

Na aanmelding van ontwerp-voorschriften in Brussel hebben de Commissie - het dagelijks bestuur van de EU - en de lidstaten het recht om bezwaren kenbaar te maken. Nederland heeft de andere lidstaten medewerking gevraagd. Duidelijk is gemaakt dat het hier gaat om maatregelen die al enige tijd in werking zijn en die in de praktijk niet tot knelpunten bij lidstaten aanleiding hebben gegeven, aldus de ministers.