VVD: onderzoek begroting GVB; Door onze Amsterdamse redactie

AMSTERDAM, 27 AUG. De VVD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een onafhankelijk onderzoek naar de herziene begroting 1997 van het Gemeente Vervoer Bedrijf (GVB). Volgens VVD-raadslid R. van Wijk is de begroting te veel gebaseerd op verwachtingen en aannames.

Dit bleek gisteren bij de presentatie van de herziene begroting en het businessplan van het GVB in de raadscommissie. Het college van B en W sprak onlangs zijn vertrouwen uit in de nieuwe begroting en toonde zich bereid 36 miljoen gulden extra te geven. Eerder zegden B en W al 135 miljoen toe. Het GVB denkt in 2001 een sluitende begroting te hebben.

Volgens het VVD-raadslid Van Wijk heeft de gemeente zich “rijk gerekend”. Zo is het nog onduidelijk of het Rijk inderdaad 67 miljoen wil geven voor de aanschaf van trams. Ook over een bijdrage van 31 miljoen voor de vervanging van bussen moet nog een besluit vallen.

Volgens Van Wijk is ook “een heel ander scenario denkbaar”. “De vraag is bovendien of het wel mogelijk is deze cijfers te realiseren met de huidige bedrijfscultuur. Die verander je niet van de ene op de andere dag.” Van Wijk wil daarom dat er ook onderzoek wordt gedaan naar een “negatief scenario”. Volgens het VVD-raadslid kun je “gezien het verleden van het GVB niet kritisch genoeg zijn”.

Wethouder Ter Horst ziet niets in een onderzoek. Volgens haar heeft de gemeente zich juist niet rijk gerekend. In de begroting is geen rekening gehouden met een verwachte vervoersgroei en een verhoogde bijdrage van het Rijk als gevolg van een nieuw bekostigingssysteem van het openbaar vervoer. “De periode van onderzoeken is voorbij”, vindt ze. Het GVB is doorgelicht door McKinsey en Moret, Ernst en Young en de commissies De Jong en Van der Zwan. Het GVB moet nu volgens Ter Horst met rust worden gelaten. “Er zit nu een directie waar het college het volste vertrouwen in heeft.”

Wethouder Financiën E. Peer (ook VVD) heeft wèl zijn vertrouwen in de begroting uitgesproken. Volgens PvdA-raadslid L. Balai is een nieuw onderzoek “rampzalig”. De begroting werd in de raadscommissie postief ontvangen, al vroegen de partijen een toelichting. Op 3 september komt de begroting in de raad.