'Uitstoot CO2 bestrijden kost 4,5 miljard'

DEN HAAG, 27 AUG. Als Nederland volgens internationale afspraken de uitstoot van CO2 in 2010 met 10 procent moet verminderen, zal dat uiteindelijk 4,5 miljard gulden per jaar kosten. Dat zei minister De Boer (Milieubeheer) vanmorgen in het Haagse Congresgebouw bij de opening van een klimaatconferentie.

Het kabinet heeft dit jaar 750 miljoen gulden beschikbaar om de reductie van broeikasgassen aan te pakken. Volgend jaar zal het kabinet wederom 750 miljoen beschikbaar stellen. “Dit zijn stappen in de juiste richting, maar het is duidelijk dat nog veel meer moet gebeuren”, zei De Boer.

Op de conferentie in Den Haag wordt gesproken over de bestrijding van het broeikaseffect, ter voorbereiding op een internationale bijeenkomst over klimaatverandering, in december in de Japanse stad Kyoto. Bedoeling van deze bijeenkomst in Kyoto is internationale afspraken te maken over reductie van broeikasgassen.

Volgens De Boer mocht het klimaatbeleid in het verleden nooit wat kosten. Dat is wat haar betreft voorbij. De minister wil in Kyoto vasthouden aan een vermindering van de CO2-uitstoot met 15 procent, de inzet van de Europese Unie bij de klimaatconferentie. “Mocht Kyoto op minder uitkomen, dan beschouw ik dat als een onvoldoende reactie op het klimaatprobleem. Ik zal mij daartegen verzetten.”

Maar ook als de afspraken over reductie blijven steken op tien procent zal dat van de Nederlandse samenleving aanzienlijke offers vergen. “Ook als samenleving moeten wij onszelf een aantal vragen gaan stellen. Waarom kijken wij zo raar aan tegen een maximumsnelheid van 90 of 100 kilometer per uur, terwijl miljoenen automobilisten in Amerika dat de gewoonste zaak van de wereld vinden”, zo vroeg de minister. Omdat het klimaatbeleid een grote financiële inspanning vergt, zal een discussie over verhoging en verbreding van een “regulerende energiebelasting” volgens De Boer onvermijdelijk zijn.

De milieu- en vakbeweging, verenigd in FNV, CNV, Vereniging Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu, overhandigden voor aanvang van de conferentie een gezamenlijke verklaring. De liberalisering van de energiemarkt mag er volgens de milieu- en vakbeweging niet toe leiden dat de aandacht voor energiebesparing wegebt. De energietarieven voor groot- en kleinverbruikers zouden omhoog moeten met gelijktijdige verlaging van belastingen.