Top VSN bereidt reorganisatie voor

ROTTERDAM, 27 AUG. De raad van bestuur van de VSN Groep, die vrijwel al het streekvervoer in Nederland verzorgt, verwacht binnen enkele weken een besluit te nemen over een ingrijpende reorganisatie. Aanleiding daarvoor vormt het dalend rendement van de onderneming en de regels voor concurrentie in het openbaar vervoer die minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) wil invoeren.

Het groepsresultaat van de VSN Groep bedroeg over 1996 15,4 miljoen gulden op een omzet van meer dan twee miljard. In 1995 bedroeg het groepsresultaat nog 38,8 miljoen gulden. De raad van bestuur kondigde in het jaarverslag reeds 'vergaande kostenreducties' aan. “Ook zonder marktwerking zijn we niet tevreden over het rendement”, aldus de woordvoerder. Als er nu concurrentie wordt ingevoerd zouden VSN-dochters concessies verliezen met een prijsverschil van twintig procent, schat hij. “We zijn te duur.”

Aangezien meer dan de helft van de kosten van de streekvervoerder uit personeelslasten bestaat, ligt het voor de hand dat kostenreductie betekent dat er arbeidsplaatsen zullen moeten verdwijnen, met name in de overhead. Een concept-advies van de Boston Consulting Group (BCG), die het bedrijf heeft doorgelicht, ligt voor aan de raad van bestuur. Volgens de Volkskrant zou het advies onder meer inhouden om op korte termijn 1.500 arbeidsplaatsen op te heffen, zo'n tien procent van de totale personeelsomvang. Volgens de woordvoerder van de VSN Groep liggen er nog 'diverse opties' ter tafel waarover de raad van bestuur en de raad van commissarissen deze en volgende week vergaderen. Eventueel zullen ze BCG nog om nadere berekeningen vragen. De vervoersbonden FNV en CNV hebben op hun verzoek vanmiddag overleg met de raad van bestuur. De bonden willen inzicht in de plannen en een garantie dat er geen gedwongen ontslagen vallen.

Bij de op hande zijnde reorganisatie speelt tevens een rol dat minister Jorritsma de VSN Groep te dominant vindt op de markt voor het streekvervoer. Ze heeft voorgesteld dat VSN-dochters alleen in aanmerking komen voor concessies als VSN op de betwistbare markt een marktaandeel heeft van minder dan vijftig procent, en later nog kleiner. Die situatie kan worden bereikt door het concern op te splitsen, bijvoorbeeld door enkele dochters te verkopen.

De top van VSN heeft maandag het ministerie van Verkeer en Waterstaat informeel op de hoogte gesteld van het concept-advies van BCG.