Schiermonnikoogse wethouder stapt op

SCHIERMONNIKOOG, 27 AUG. De in opspraak geraakte wethouder J. Brands (Ons Belang) van Schiermonnikoog heeft gisteren zijn functie neergelegd. In een verklaring die hij gisteravond aflegde in de gemeenteraad zegt hij dat de “aanhoudende stroom van publicaties van de laatste jaren, die de laatste weken zijn verhevigd, ons bepaald niet in de koude kleren gaan zitten”.

De “roddelcampagne”, die volgens Brands “van bepaalde zijde werd aangestuurd”, begon steeds zwaarder op hem en zijn gezin te drukken. “De gezondheid en het welzijn van mijn gezin en mijzelf gaan mij boven alles ter harte.”

Het gerechtshof van Leeuwarden bepaalde vorige maand dat de wethouder alsnog vervolgd moet worden wegens laster en smaad jegens oud-politiechef J. Lancee. Brands beschuldigde de politiechef ervan geruchten over hem verspreid te hebben dat hij 's nachts onder invloed van alcohol slaapkamers van eilander vrouwen binnendrong. Lancee ontkende dit. Wel liet hij in 1994 een onderzoek instellen door de rijksrecherche naar de nachtelijke escapades van Brands. Omdat er geen sprake zou zijn van strafbare feiten en omdat er geen aangiftes waren binnengekomen werd de zaak geseponeerd. Volgens Brands had het onderzoek hem van elke blaam gezuiverd. Uit enkele processen-verbaal van de rijksrecherche blijkt echter dat ten minste vijf vrouwen op het eiland nachtelijk bezoek van hem hebben gehad. Brands stelt dat hij niet met kwade bedoelingen de huizen binnenstapte.

Hij beklemtoont dat hij de gemeenteraad niet verkeerd heeft voorgelicht. “Ik leg mijn functie niet neer omdat ik mij ergens schuldig over voel.” Zijn besluit op te stappen is genomen, aldus Brands, om bestuurlijke rust op het eiland te brengen. “Het wordt tijd dat het bestuur zich louter met zijn eigenlijke taak kan bezighouden. Ik hoop dat mijn vertrek hiertoe kan bijdragen.”

De positie van Brands leek anderhalve week geleden al onhoudbaar, toen bekend werd dat hij wel degelijk was binnengedrongen in woningen van eilandbewoonsters, iets wat Brand tegenover de raad altijd ontkend had. De fracties van Schiermonnikoogs Belang en Liberalen Schiermonnikoog, die vier van de negen raadszetels bezitten, vonden toen al dat Brands moest vertrekken omdat hij de raad had voorgelogen.