Plannen Jospin met immigratiewet oogsten kritiek

Parijs, 27 AUG. Frankrijks linkse regering-Jospin oogst de eerste pittige kritiek uit eigen kring. Gisteren uitgelekte plannen om de immigratie-wetgeving slechts beperkt aan te passen, worden gezien als het breken van een verkiezingsbelofte. Rechtse politici verheugen zich daarover.

Op een vergadering van het hoofdbestuur van zijn eigen socialistische partij verdedigde Jospin gisteren de voornemens als 'evenwichtig'. Van de coalitiegenoten reageerde Groen Links zeer teleurgesteld, terwijl de communisten min of meer tevreden zijn met een aanpak die rekening houdt met de immigratie-huiver van een fors deel van het Franse volk.

SOS Racisme, andere organisaties voor immigratie en mensenrechten en de Franse Jonge Socialisten uitten de felste kritiek. Jospin voerde in mei campagne voor de integrale afschaffing van de wetten-Pasqua en Debré. Die hadden immigratie aan zeer strikte banden gelegd en een hard beleid ten aanzien van illegalen ingevoerd. Jean-Louis Debré, tot juni minister van Binnenlandse Zaken, beroemde zich er op iedere maand een of twee vliegtuigen met illegalen te laten vliegen naar landen van herkomst.

Lionel Jospin is altijd beducht geweest voor het aanzienlijke reservoir aan angst voor 'te veel buitenlanders'. Dat kostte hem veel populariteit bij zijn achterban toen vorig najaar de nieuwe wet-Debré een 'verklaring van onderdak' eiste voor iedere buitenlander die in Frankrijk bij Fransen verblijft. Jospin aarzelde lang om zich uit te spreken. Tijdens het vooral door kunstenaars gesteunde straatprotest dat volgde, stond Jospin aan de zijlijn.

Pas in de onverwachte Kamerverkiezingscampagne van dit voorjaar hervond hij het betrouwbare en progressieve imago dat hij sindsdien als premier alleen maar heeft weten te versterken.

Tijdens die campagne zag hij zich gedwongen afschaffing van de door rechts gemaakte wetten te beloven. Daar lijkt hij nu op terug te komen. Jospin zegt dat het nu voorbereide beleid “realistisch” is, “rekening houdt met de rechten van personen” en erop gericht is “migratiestromen te beheersen, clandestiene immigratie te bestrijden, zoals we altijd hebben gezegd”.

In het in het dagblad Libération integraal uitgelekte wetsontwerp wordt vooral een vereenvoudiging nagestreefd van de bureaucratische beslommeringen, die de procedures extra zwaar en onvoorspelbaar maken. Waarnemers stellen vast dat de maatregelen die nu worden voorbereid voor een groot deel de voorstellen volgen van het deze zomer uitgebrachte rapport van de socioloog Patrick Weil, maar minder ver gaan. François Hollande, plaatsvervangend eerste secretaris van Jospins socialistische partij, houdt de critici al voor dat de voorstellen tijdens de parlementaire behandeling dit najaar nog kunnen worden geamendeerd.

    • Marc Chavannes