Nog geen grens aan reserves ziekenfonds

DEN HAAG, 27 AUG. De Ziekenfondsraad ziet voorlopig geen kans aan te geven hoeveel geld ziekenfondsen maximaal aan reserves mogen hebben. Hij wil eerst afwachten hoe de budgettering van de fondsen, vanaf 1 januari 1998, uitpakt. Dit blijkt uit het advies dat de raad morgen naar minister Borst (Volksgezondheid) zendt. Onlangs beloofde Borst de Tweede Kamer in december een wetsvoorstel in te dienen dat de reservevorming bij de fondsen regelt.

De Kamer wil op korte termijn grenzen stellen aan de omvang van de reserves die de ziekenfondsen opbouwen, zo bleek in april toen minister en Kamer het toezicht op de ziekenfondsen bespraken. In verschillende 'potjes' hebben de fondsen samen ruim twee miljard gulden aan reserves zitten. Dit is zo'n achthonderd miljoen meer dan de 1,2 miljard die de fondsen nodig hebben als garantie voor een goede bedrijfsvoering en het tegengaan van grote schommelingen in de premies.

Daarnaast beschikken de fondsen over nog zo'n zevenhonderd miljoen gulden dat is ondergebracht bij stichtingen waarop de Ziekenfondsraad geen toezicht houdt. Het gaat om geld dat in 1986 beschikbaar kwam bij de opheffing van het het vrijwillige ziekenfonds.

De Ziekenfondsraad schrijft geen concrete uitspraak te kunnen doen over het maximum per ziekenfonds. Hij vindt dat er daarvoor nog te veel onduidelijk is over de praktische gevolgen voor de ziekenfondsen, als deze op 1 januari volledig aan een budget gebonden zijn. De raad stemt er wel mee in dat de fondsen hun reserves beleggen. Hij stelt daaraan wel als voorwaarde dat een fonds een “risicomijdende werkwijze” hanteert. Ook moet er zo worden belegd dat er altijd kan worden beschikt over de (solvabiliteits)reserve.