Exportsteun arme landen hervat

DEN HAAG, 27 AUG. De financiële steun van de ministeries van Economische Zaken en Ontwikkelingssamenwerking aan Nederlandse exporteurs die kapitaalgoederen leveren aan arme landen wordt hervat. Dat maakten minister Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Van Dok (Economische Zaken) gisteren duidelijk tijdens overleg met de Tweede Kamer.

De exportsteun werd in juni stopgezet, omdat het bedrag dat ervoor was uitgetrokken wegens grote belangstelling van de exporteurs ontoereikend bleek. Tot nu toe trok het kabinet 135 miljoen uit voor de financiële steun. Pronk en Van Dok maakten duidelijk dat dit bedrag wordt verhoogd naar ruim 200 miljoen gulden voor 1997.

Hoe hoog het bedrag volgend jaar zal zijn is afhankelijk van de begrotingsbesprekingen die het kabinet deze week verwacht af te ronden. Wel maakten de bewindslieden duidelijk dat de steun die de exporteurs in de toekomst zullen ontvangen verlaagd zal worden. Nu ligt die subsidie tussen de 45 en 60 procent van de waarde van de transactie. Deze percentages worden verlaagd om ze meer overeen te laten komen met wat internationaal gebruikelijk is.

De exporteurs die wegens de overschrijding van het budget van het programma voor Ontwikkelingsrelevante Exporttransacties (ORET) tevergeefs om steun vroegen zien hun aanvraag volgens Pronk alsnog gehonoreerd.