Explosieve stijging resultaat bij Stork

ROTTERDAM, 27 AUG. Stork (machinebouw, industriële dienstverlening) heeft over de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst behaald van 65,4 miljoen gulden. Dat is ruim 60 procent meer dan een jaar geleden, toen het concern - over de eerste 24 weken - 40,4 miljoen winst boekte.

De winst per aandeel bij Stork nam toe van 1,35 gulden tot 2,14 gulden. Het bestuur rekent voor heel 1997 op een sterke stijging van nettowinst (1996: 137 miljoen) en de winst per aandeel (4,58 gulden).

De in de tweede helft van vorig jaar door Stork overgenomen Fokker-onderdelen draaien goed, aldus het Naardense concern gisteren. Zowel het onderhoudsbedrijf Fokker Services als de voormalige componentendivisie van de failliete vliegtuigbouwer hebben “goed” bijgedragen aan het resultaat.

Alle divisies leverden een hogere bijdrage aan het bedrijfsresultaat van het concern, dat het afgelopen halfjaar met bijna 75 procent steeg tot 96 miljoen gulden. Opvallend groot was de vraag naar kippenslachtmachines, mede als gevolg van de problemen met koeien- en varkensvlees. Minder goed verliep het de textieldrukmachinebouw, de machines voor roodvlees en het voormalige ingenieursbureau Comprimo, dat kampte met onderbezetting.

Storks orderontvangst nam het voorbije halfjaar met 19 procent toe tot 2,5 miljard gulden. De orderportefeuille bedroeg eind juni 4,6 miljard gulden, tegenover 4 miljard een halfjaar eerder. Het aantal personeelsleden daalde ten opzichte van ultimo vorig jaar met 462 tot 20.042. Debet hieraan was vooral een afname met 537 medewerkers in het buitenland, onder meer door verlies van onderhoudswerk in Frankrijk en Duitsland.