Daggeldrente ruikt aan de nul

AMSTERDAM, 27 AUG. Terwijl speculaties over een Duitse renteverhoging tot een geringe stijging van de Nederlandse driemaands rente hebben geleid, heeft de Nederlandse daggeldrente afgelopen donderdag geroken aan de nul procent. Bedroeg de daggeldrente gisteren en een week geleden circa 3,2 procent, afgelopen donderdag hebben er zelfs transacties plaatsgevonden tegen 0,5 procent.

Deze forse daling hing samen met het einde van de kasreserveperiode op die dag.

Met het nieuwe instrumentarium is de bodem in de daggeldrente verdwenen. Immers, als de banken aan het einde van de kasreserveperiode aan de gemiddelde kasreserveverplichting hebben voldaan en relatief ruim in hun liquide middelen zitten, zullen zij hun resterende overschotten op de geldmarkt uitzetten. Aanhouden bij DNB is geen rendabele optie daar DNB geen rente betaalt over bedragen boven de verplicht aan te houden kasreserve. Door het overschot op de geldmarkt uit te zetten, bestaat de mogelijkheid dat de daggeldrente daalt tot nul procent.

Afgelopen donderdag bleek de kasreserveperiode inderdaad te zijn afgesloten met een relatief ruim renteloos overschot van 1.075 miljoen gulden, met genoemde gevolgen voor de daggeldrente. Nog voor de start van de EMU zal overigens een 'depositofaciliteit' worden geïnstalleerd. Deze roomt overtollige liquiditeiten af tegen een bodemtarief, en voorkomt daarmee excessieve dalingen van de daggeldrente.

In het begin van de huidige kasreserveperiode heeft DNB de banken een relatief ruime speciale belening - groot 5.090 miljoen gulden - verstrekt. Als gevolg hiervan bedroeg de kasreserveaanhouding afgelopen vrijdag en maandag bijna 5,5 miljard gulden, ruim boven de gemiddeld verplicht aan te houden reserve. Het is aannemlijk dat de nieuwe speciale belening, die aanstaande vrijdag in zal gaan, weer wat krapper is. Enerzijds omdat het bankwezen met de huidige belening wat ruim in haar jasje zit, anderzijds omdat er vrijdag voor 1.490 miljoen gulden Nederlandsche Bank Certificaten (NBC's) vervallen en er slechts voor 1.130 miljoen gulden wordt gestort op nieuwe NBC's. Dit werkt geldmarktverruimend.

Uit de weekstaat blijkt tot slot nog dat de vaste voorschotten - die al circa anderhalve maand voor een constant bedrag in de weekstaat stonden - met 51 miljoen gulden zijn afgenomen. Mogelijk is een geldmarktpartij vergeten de vaste voorschotten te verlengen. Gezien het aantrekkelijke vaste voorschottarief (slechts 2,5 procent) zal dit foutje wel snel ongedaan worden gemaakt.

Bron: ING Economisch Bureau