Bestemming Nederland; Israel laat Palestijnse student vrij

TEL AVIV, 27 AUG. Het Israelische leger heeft gisteren de 35-jarige Palestijn Imad Sabi na 20 maanden administratieve hechtenis in de gelegenheid gesteld naar Nederland te vertrekken.

Sabi is op vrije voeten gesteld op voorwaarde dat hij vier jaar lang niet naar de Westelijke Jordaanoever terugkeert en zich onthoudt van illegale en vijandige activiteiten. In Den Haag zal Imad Sabi zijn studies aan het Instituut voor Sociale Studies voortzetten. Kort voordat het Hooggerechtshof over de verlenging van zijn administratieve hechtenis zou belissen, werd hij gisteren door het Israelische leger, zonder opgaaf van redenen, vrijgelaten.

B'tselem, het Israelische informatiecentrum voor de mensenrechten in de bezette gebieden, heeft de vrijlating van Imad Sabi aangegrepen om het arbitraire karakter van de administratieve hechtenis als strafmaatregel aan de kaak te stellen. Vorig jaar nog verzette het Israelische leger zich volgens B'tselem tegen de vrijlating van deze Palestijn, omdat hij in Nederland een veiligheidsrisico voor Israel zou zijn. Volgens deze organisatie voor de rechten van de mens bevinden zich ongeveer 370 Palestijnen in administratieve hechtenis zonder dat hun bedreiging voor de veiligheid van de staat Israel ooit voor de rechtbank is bewezen. B'tselem is van oordeel dat Imad Sabi is vrijgelaten als gevolg van de druk die media op de legerleiding hebben uitgeoefend om hem in de gelegenheid te stellen zijn studie in Nederland voort te zetten. Met name het blad Haarets heeft uitvoerig aandacht besteed aan de administratieve hechtenis van Imad Sabi. “Dat bewijst dat het veiligheidsrisico wordt bepaald door de kracht van de publieke opinie”, stelt B'tselem in een communiqué vast. Daarin wordt ook een beroep op Israel gedaan onmiddellijk alle administratieve arrestanten vrij te laten of hen voor het gerecht te dagen. B'tselem wijst er op dat deze arrestanten in strijd met het internationale recht buiten de bezette gebieden in Israelische gevangenissen worden vastgehouden.

Sabi zal morgenochtend op Schiphol arriveren, samen met zijn vrouw en drie-jarig dochtertje. Aan het Instituut voor Sociale Studies in Den Haag zal hij vanaf maandag gedurende vijftien maanden de cursus 'politiek van alternatieve ontwikkeling' volgen. De beurs die daarvoor beschikbaar is, vroeg Sabi reeds voor zijn arrestatie in december 1995 aan. Wat de schrijver daarna zal doen, is nog onduidelijk. Indien hij de opleiding met succes afrondt, kan er volgens het ISS eventueel aan een proefschrift worden gedacht.

    • Salomon Bouman