Surinamers

Een belangrijk deel van de hier woonachtige Surinamers is woedend op Nederland, omdat het heeft gewaagd een internationaal arrestatiebevel tegen Bouterse uit te vaardigen. Blijkens het artikel in NRC Handelsblad van 20 augustus, wordt Bouterse als een symbool gezien, terwijl een deel van de Surinamers meent dat het hier om een 'neo-koloniale actie' van Nederland gaat.

Het is het goed recht van Surinamers om zich gekwetst te voelen en het voor Bouterse op te nemen. Of dat pleit voor hun onderscheidingsvermogen wordt in het midden gelaten. Volgens Maatdijk van de Progressieve Minderheidspartij heeft 'Nederland Suriname de oorlog verklaard en moet Suriname het gevecht aangaan'.

Maar ... waarom blijven die Surinamers die zich zo met Bouterse cum suis verbonden voelen, dan in Nederland, dat 'oorlog' zou voeren. Waarom dan niet terug om samen met Bouterse cum suis lief en leed te delen en het land en volk welvarend te maken, zonder afhankelijk te zijn van welke Nederlandsneo-kolonialistische bemoeizucht dan ook. Eerst dan kunnen zij zich met de Surinamers in Suriname weer één volk noemen.

    • P.J.G.A. Ego