STRATEGY AND BUSINESS

Het kwartaalblad Strategy & Business is een uitgave van Booz-Allen and Hamilton. Het is verkrijgbaar bij de kiosk. http://-www.strategy.com/

We zijn geneigd om op het religieuze af te geloven dat elke nieuwe technologie de dingen beter maakt. Maar we weten niet wat er beter gaat en we weten ook niet wat beter betekent. Bovendien willen we graag meedoen met de collega's en de concurrenten omdat we bang zijn om achter te blijven. Informatietechnologie is een eigen leven gaan leiden zonder aan de hoge verwachtingen te voldoen. Daarom wordt het hoog tijd dat we filosofische vragen gaan stellen bij de roep om nieuwe investeringen in informatietechnologie. Dat schrijft John M. Artz, verbonden aan de George Washington Universiteit, in het kwartaalblad Strategy and Business.

We kunnen heel wat opsteken van de filosofie. Want de mislukking van veel informatietechnologie-projecten is te herleiden tot een verkeerd antwoord op een ontologische vraag. Die vraagluidt of er buiten het denkwerk van de mens een ideale blauwdruk bestaat voor informatiesystemen. De realisten beantwoorden die vraag bevestigend. De conceptualisten gaan er van uitdat die blauwdruk ontstaat door het denkwerk van de informatie-analisten. Die tegenstelling leidt tot grote verschillen in de ontwikkeling van informatiesystemen.

De realisten zien die ontwikkeling als een ontdekkingsproces. Zij zijn te vergelijken leden mkbmet de marketingexperts die in een stad zonder station concluderen dat er geen vraag is naar een station omdat er niemand op een trein staat te wachten. Ze vragen zich dus niet af of de bewoners misschien behoefte hebben aan iets geheel anders, betere wegen bijvoorbeeld. De voorkeur van de auteur gaat daarom uit naar de benadering van de conceptualisten omdat zij niet de informatietechnologie als uitgangspunt nemen maar eerst het probleem definiëren aan de hand van ervaringen van de mensen die er mee werken.

    • Herman Frijlink