Sorgdrager: toch fouten in zaak-Lancee

DEN HAAG, 26 AUG. Minister Sorgdrager (Justitie) vindt dat politie en justitie in Groningen fouten hebben gemaakt in de zaak rond de voormalige politiechef van Schiermonnikoog, R. Lancee. Dit schrijft zij in antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer.

Lancee werd in april vorig jaar door een overgevlogen arrestatieteam als een vuurwapengevaarlijke verdachte aangehouden nadat zijn dochter Bianca hem had beschuldigd van seksueel misbruik. Die beschuldiging trok ze later weer in. Het openbaar ministerie seponeerde de zaak in augustus 1996.

Sorgdrager vindt dat zij een “genuanceerd, maar kritisch” oordeel heeft over het optreden van politie en justitie. In maart van dit jaar kwam zij tot de conclusie dat politie en justitie ondanks een aantal tekortkomingen “niet onverantwoord” hadden gehandeld. De Kamer nam toen geen genoegen met deze conclusie en eiste nadere informatie. Nu heeft heeft Sorgdrager zich “diepgaander dan gebruikelijk is in individuele gevallen” op de hoogte gesteld. “Met de kennis die wij nu achteraf hebben moet ik constateren dat op een aantal momenten sprake is geweest van fouten en onvolkomenheden”, aldus Sorgdrager in haar 38 pagina's tellende brief.

De fouten en onvolkomenheden liggen vooral op het vlak van deskundigheid en professionaliteit. Zedendeskundigen hadden sneller moeten worden ingezet en de betrokken rijksrechercheur had deskundiger moeten optreden. Het eerste verhoor en het opmaken van het proces-verbaal daarvan is “omgeven door onvolkomenheden”. Ook is een vrouwelijk rechercheur te intiem geweest met Bianca. Een andere rechercheur opereerde op een aantal momenten geheel op eigen houtje, zo somt Sorgdrager op. “Meer in het algemeen kan men zeggen dat politie en zeker ook justitie vanwege haar leidinggevende taak, meer emotionele afstand had kunnen nemen tot de zaak, tot Bianca en haar verhaal”, concludeert Sorgdrager. “De gemaakte fouten en onvolkomenheden acht ik ongelukkig.”

Sorgdrager zegt nu ook “enige aarzeling” te hebben over de noodzaak een arrestatieteam in te zetten om Lancee op Schiermonnikoog op te pakken. De inzet hiervan, die Sorgdrager nog steeds “formeel gesproken rechtmatig” noemt, is door Lancee fel bekritiseerd als zijnde buiten elke proportie.

Sorgdrager wijst nadrukkelijk op de moeilijkheden die het onderzoek in incest- en zedenzaken vanwege hun aard voor politie en justitie opleveren. “In deze zaak is met inzet en natuurlijk ook deskundig gewerkt, maar er is ook sprake geweest van fouten en tekortkomingen.”

Mr. D. van Binsbergen, advocaat van Lancee, zei gisteravond dat het “vanaf het begin al duidelijk was dat het openbaar ministerie en de rijksrecherche heel grote fouten in het onderzoek hebben gemaakt. Van die kant zullen er dan ook excuses richting Lancee moeten komen.” Al eerder kondigde hij aan een forse schadeclaim bij Justitie in te dienen.

D66-Kamerlid Dittrich zei vanochtend dat Justitie excuses moet aanbieden aan Lancee en een schadevergoeding moet voorstellen.