Ritzen: zwakke opleidingen sneller sluiten

ROTTERDAM, 26 AUG. Minister Ritzen (Onderwijs) wil opleidingen op hogescholen en universiteiten die geen goed onderwijs geven, eenvoudiger en sneller tot sluiting dwingen. In het nog vertrouwelijke Hoger Onderwijs- en Onderzoeksplan Plan, het HOOP, stelt hij voor een opleiding meteen te 'sluiten' als die na een officiële waarschuwing haar onderwijs niet binnen afzienbare termijn verbetert.

Dit heeft een onderwijswoordvoerder bevestigd. Nu kan Ritzen een opleiding alleen sluiten als hij die specifieke sluiting aankondigt in het tweejaarlijkse HOOP. Hij wil zo'n sluiting voortaan tussentijds kunnen afkondigen. Het nieuwe HOOP zal op Prinsjesdag openbaar worden gemaakt.

Ritzen wil ook dat opleidingen die tekort schieten sneller hun onderwijs verbeteren, nadat zij de kwalificatie 'zorgelijk' hebben gekregen van de Onderwijsinspectie. Er zit nu soms drie tot vier jaar tussen het eerste 'zorgelijke' rapport van de inspectie en de uiteindelijke controle op verbetering door de inspectie. Hoe kort die nieuwe verbeterings-termijn moet worden, staat nog niet vast.

Sluiting houdt in dat de minister de rechten een opleiding aan te bieden, ontneemt aan een onderwijsinstelling. Die krijgt dan geen geld meer en is dan niet meer bevoegd om door Ritzen erkende diploma's uit te reiken. In Nederland heeft een minister slechts één keer de wens tot sluiting van een opleiding in het HOOP opgenomen: dat ging om de studierichting politicologie in Nijmegen. Die sluiting is niet doorgegaan, omdat de opleiding “ervan schrok en zeer snel van alles verbeterde”, aldus de onderwijswoordvoerder.

Ritzen heeft de HBO-Raad gevraagd nieuwe visitatie-commissies samen te stellen voor de HBO-opleidingen technische natuurkunde en beeldende kunst. Dit is zijn antwoord op het gisteren openbaar gemaakte rapport 'Kwaliteitszorg HBO 1996' van de Onderwijsinspectie, waaruit blijkt dat het onderzoek van die twee visitatiecommissies vorig jaar onder de maat was. “De visitatie-rapporten zijn beknopt, onvolledig en onderling (per school) afwijkend”, zo schrijft de inspectie.

De inspectie wijst ook negen HBO-opleidingen aan die een 'zorgelijk' niveau hebben. Dat doet ze op grond van vier visitatie-rapporten, die wèl voldoen “aan de eisen van zorgvuldigheid”. Het gaat om de volgende negen opleidingen: drie opleidingen voor culturele- en maatschappelijke vorming, twee opleidingen voor fysiotherapie, ergotherapie en bewegingstechnologie, één opleiding voor accountancy en fiscale economie en drie Pabo's. Voor die Pabo's was dit de tweede visitatie in drie jaar tijd. Het zijn niet de Pabo's die bij de eerste visitatie, in 1994, al een waarschuwing kregen van Ritzen. Die hebben hun niveau verbeterd, zo schrijft de inspectie.

    • Frederiek Weeda