OXFORD ECONOMIC PAPERS

Het kwartaalblad Oxford Economic Papers is een uitgave van Oxford University Press, en wordt gedistribueerd door MAILAmerica, 2323 Randolph Avenue, Avenel, New Jersey, NJ 07001,USA. http://www.oup.uk/oup

Overnames van bedrijven hebben een nadelige invloed op de winstgevendheid van ondernemingen in Engeland, ook op de langere termijn. Interne groei levert meer winst op. Dat blijkt uit een onderzoek van Andrew P. Dickerson, verbonden aan de universiteit van Kent, Heather D. Gibson, werkzaam bij de Bank van Griekenland, en Euclid Tsakalotos, van de universiteit van Athene. Bij het onderzoek waren 2.941 bedrijven betrokken, waarvan gegevens beschikbaar waren over een periode van minimaal 10 jaar en maximaal 30 jaar.

De laatste categorie bestond uit bijna 30 procent van de onderzochte ondernemingen. Van de 2.941 bedrijven waren er 613 die tenminste één overname pleegden.

Natuurlijk heeft een overname ook voordelen. Een onderneming die een ander bedrijf overneemt doet daarmee een investering in goederen en personen die direkt iets oplevert. Maar in dat voordeel schuilen ook de nadelen. Want het overnemende bedrijf krijgt misschien iets dat niet aan de verwachtingen beantwoordt, inclusief de problemen die het overgenomen bedrijf gevoelig maakten voor overname.

Het onderzoek bevestigt een Amerikaans onderzoek uit 1987 maar is groter en minder beperkt, onder andere door de lengte van de onderzoeksperiode.

Daarin kwamen periodes voor van groei maar ook van economische teruggang. Een ander verschil is dat de onderhavige auteurs niet alleen de overnemende met de overgenomen bedrijven vergelijken maar ook met bedrijven die aan de vooravond van een overname stonden.

    • Herman Frijlink