Nieuw aanbod in zaak silicone borstprothesen

ROTTERDAM, 26 AUG. Het Amerikaanse bedrijf Dow Corning Inc., dat tot 1992 de grootste producent van silicone borstprothesen ter wereld was, heeft gisteren opnieuw een 'mondiale minnelijke schikking' voorgesteld voor vrouwen die beweren ziek te zijn geworden door de implantaten.

De onderneming heeft 2,4 miljard dollar uitgetrokken (bijna vijf miljard gulden) om de schadeclaims van 200.000 vrouwen af te kopen. Het gaat in circa 50.000 gevallen om vrouwen van buiten de VS. De Nederlandse Consumentenbond treedt op namens 2.100 Nederlandse vrouwen die zeggen klachten te hebben overgehouden aan lekkende implantaten.

Topman Richard Hazleton van het in Midland (Michigan) gevestigde hoofdkantoor legde er bij het bekend maken van het voorstel de nadruk op, dat het bedrijf hiermee niet impliciet bekent dat er iets mis is met het product. “We zijn er nog steeds van overtuigd dat er op grond van wetenschappelijk onderzoek geen oorzakelijk verband valt aan te tonen tussen de borstimplantaten en de medische klachten, ook al bestaat de mogelijkheid dat de implantaten op den duur gaan lekken,” aldus Hazleton.

Het fonds van 2,4 miljard dollar maakt deel uit van een reorganisatie-plan van Dow Corning, waaraan wordt gewerkt sinds het bedrijf in mei 1995 een zogeheten artikel 11-procedure aanvroeg op grond van de Amerikaanse faillissementswet. Die procedure houdt in dat het bedrijf tijdelijk wordt beschermd tegen schuldeisers en in staat wordt gesteld organisatorisch en financieel orde op zaken te stellen. Dow Corning is voor de helft eigendom van het chemie-concern Dow Chemical en voor de andere helft van Corning Inc.. Met het reorganisatie-plan wil Dow Corning uit de surséance van betaling zien te komen. Met de hele reorganisatie is 3,7 miljard dollar (7,5 miljard gulden) gemoeid.

Voordat het bedrijf een beroep deed op artikel 11 van de faillissementswet had Dow Corning al een schikking voorgesteld waaraan het twee miljard dollar wilde bijdragen. De rest van de in totaal 4,75 miljard dollar werd bijeen gebracht door andere leveranciers als Bristol Myers Squibb, 3M, Baxter Healthcare Corp. en Union Carbide. Dat voorstel strandde al snel omdat een groot aantal klaagsters het bedrag te laag vond en door wilde procederen. In totaal hadden toen 440.000 vrouwen het bedrijf aansprakelijk gesteld.

De nu voorgestelde vergoedingen kunnen variëren van 650 tot 200.000 dollar per claim, afhankelijk van de ernst van de klacht. Buitenlandse vrouwen zullen 30 tot 40 procent van de Amerikaanse bedragen uitgekeerd krijgen, met uitzondering van de vrouwen die voor een spoedregeling kiezen. Deze kunnen rekenen op ten minste 650 dollar schadevergoeding.

Een woordvoerster van de Consumentenbond zegt het voorstel eerst nauwkeurig te willen bekijken. “Het lijkt niets nieuws vergeleken met het eerdere voorstel van Dow Corning.” De bond schort zijn oordeel dan ook op totdat meer bekend is over het voorstel. “Zolang durven we niet te zeggen of het een positief of negatief plan is. Als je hoop biedt aan vrouwen en het blijkt anders te liggen, dan is dat een enorme teleurstelling.”

Mede-eigenaar Dow Chemical is inmiddels ook in de procedures betrokken. De jury van de rechtbank in de Amerikaanse staat Louisiana stelde vorige week acht vrouwen in het gelijk, die Dow Chemical ervan betichten informatie te hebben achtergehouden over de negatieve effecten van de implantaten. De vrouwen treden op namens nog eens tienduizend anderen. In de volgende processen, die eind september beginnen, moet duidelijk worden of zij inderdaad ziek zijn geworden van de lekkende implantaten.

Jama Russano, één van die vrouwen die op haar veertiende al voor een borstvergroting koos, zei gisteren dat een maximale uitkering van 200.000 dollar bij lange na niet de medische kosten dekt - ongeveer 300.000 gulden - die zij heeft moeten maken. Ook volgens advocaat Gayle Troutwine uit Portland (Oregon), die voor 550 vrouwen optreedt, klinkt het schikkingsvoorstel van Dow Corning 'niet redelijk'. Dow Corning heeft ook toegezegd de kosten te willen dragen die vrouwen maken als zij implantaten laten verwijderen.