Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Verkiezingen

Minister Van Aartsen voor fusie VVD en D66

DEN HAAG, 26 AUG. VVD-minister J. van Aartsen is voorstander van een fusie van VVD en D66. Volgens de minister van Landbouw staan de twee liberalen partijen dichter bij elkaar dan velen denken. “Waar zitten nu eigenlijk de verschillen?”, zegt hij in een interview met het Weekblad HP/De Tijd van deze week.

Van Aartsen: “Wij horen bij elkaar. Natuurlijk de partijen ademen een andere sfeer. (...) Maar kijk eens naar de mensen die bij D66 een politieke rol spelen of hebben gespeeld. Gruijters en vele anderen komen uit de VVD-hoek. Kijk eens naar het beleid, de visie en de gedachtegang van een man als Wijers, die toch één van de aansprekende politici is van D66.”

De VVD-minister realiseert zich dat voor beide partijen een fusie op dit moment niet bespreekbaar is. Van Aartsen: “Ik weet ook wel dat noch Borst noch Bolkestein enige behoefte aan een fusie zal hebben. Bolkestein zal wel zeggen: 'Zeg, wil jij je mond wel eens houden?' Voor de verkiezingen lukt het dus nooit. Maar ik vind wel dat er toch nog eens over moet worden nagedacht.”

Van Aartsen was in de jaren zeventig, als directeur van het wetenschappelijk bureau, al voorstander van een fusie van VVD en DD6. Hij herinnert aan 'geheime' besprekingen die hij samen met oud-minister Langman voerde met toenmalig D66-leider Terlouw. “Wiegel wist er niets van. Hij was er altijd tegen”, aldus Van Aartsen.

D66 wilde vanmorgen niet reageren op de uitlatingen van Van Aartsen. In D66-kring wordt er aan herinnerd dat de afgelopen jaren ook van PvdA-zijde regelmatig voor nauwere samenwerking is gepleit. Binnen D66 zien velen de VVD overigens nog altijd als een conservatieve partij.