Leden MKB krijgen eigen verzekeraar

DEN HAAG, 26 AUG. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) krijgt een eigen verzekeringsmaatschappij. Dat heeft voorzitter T. Evers van MKB-Nederland vandaag bekend gemaakt. De verzekeraar, Assuron, wordt opgericht om de risico's af te dekken van de nieuwe WAO-regeling.

Assuron krijgt het karakter van een onderlinge waarborgmaatschappij. “Een verzekeringsvorm met het karakter van een vereniging, waarbij het solidariteitsprincipe geldt en de premiekosten door de leden-ondernemers gezamelijk worden gedragen”, aldus Evers.

De oprichting van Assuron is het gevolg van veranderingen in de WAO. Vanaf volgend jaar wordt de WAO-premie voor werkgevers afhankelijk van het aantal arbeidsongeschikten binnen hun onderneming. Volgens de MKB-voorzitter treft deze maatregel kleine ondernemingen in onevenredig grote mate: “Wanneer er één WAO-geval bij een MKB-ondernemer ontstaat, leidt dat tot enorme premieschokken. Een bedrijf met bijvoorbeeld vijf man in dienst en een totale loonsom van 215.000 gulden zal in totaal zo'n 35.000 gulden kwijt zijn aan extra premies.”

Kleine ondernemers kunnen er ook voor kiezen om de WAO-lasten zelf te gaan dragen en dit risico bij een verzekeringsmaatschappij te verzekeren. “Een onmogelijke keuze”, meent Evers. MKB-Nederland heeft tevergeefs gezocht naar een verzekeraar met een “adequaat produkt dat past binnen het midden- en kleinbedrijf”. Om die reden adviseert MKB-Nederland zijn leden binnen het publieke bestel te blijven.

“Binnen dat stelsel is voor werkgevers eenvoudiger een oplossing te organiseren”, aldus Evers. De werkgeversorganisatie meent die oplossing te hebben gevonden in een eigen verzekeringsmaatschappij, vergelijkbaar met een coöperatie die in de landbouw gebruikelijk is. “Wanneer een werkgever een WAO-geval binnen zijn bedrijf heeft, zal Assuron de extra premie betalen”, aldus Evers.

De MKB-voorzitter maakte bekend dat de MKB-verzekeraar Assuron zich niet zal beperken tot het “voorkomen van financiële rampen” als gevolg van de nieuwe WAO-regeling. Volgens Evers kan de nieuwe verzekeraar de kleine ondernemers een groot aantal administratieve handelingen rondom de sociale zekerheid uit handen nemen. Assuron zal het eerste jaar een premie berekenen van één gulden per 1.000 gulden loonsom voor kleine ondernemers. Werkgevers met een totale loonsom boven de 675.000 gulden betalen 4 gulden premie per 1.000 gulden loonsom.