Krenz

NEUES DEUTSCHLAND

Hoe kan het dat de representanten van de Sowjet Unie, de erkende verantwoordelijken voor de bouw van de Muur in het verenigde Duitsland tot ereburgers zijn benoemd en zij die maar al te vaak als lakeien en marionetten van Moskou werden beschouwd nu zijn verworden tot de heren van het noodlot?[...] Het leerstuk 'Geen straf zonder wet' is met dit oordeel dat niet te vergelijken is met uitspraken in enig ander ander land, geminacht.