Krenz

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG

In zijn uitvoerige mondelinge vonnis heeft de rechtbank in Berlijn duidelijk gemaakt hoe het absurd het verweer van Krenz is dat het proces een uiting is van 'overwinnaarsjustitie'. Het volk van de DDR dat zorgde voor de ineenstorting van de SED-staat heeft in het voorjaar van 1990 in vrije verkiezingen zijn volksvertegenwoordigers gekozen. In het eenheidsverdrag is vastgelegd dat de verantwoordelijken voor het onrecht in de DDR voor onafhankelijke Duitse rechtbanken terecht zouden staan. De onafhankelijke, op basis van rechtstatelijke maatstaven oordelende rechtbanken zijn in het verenigde Duitsland nog altijd in overwegende mate met Westduitse rechters bemand. Maar de rechters in de DDR waar de scheiding der machten niet bestond hebben zich dan ook meestal gemanifesteerd als willige uitvoerders van de politieke leiding, oftewel de Partij. Dat zal in Duitsland, los van de vraag waar de rechters vandaan komen, niet meer mogen voorkomen.