Kamer eens met beperken nachtlawaai

DEN HAAG, 26 AUG. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het voornemen van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) om de geluidsoverlast van Schiphol gedurende de nacht te beperken. De PvdA heeft wel twijfels over de samenstelling van de maatregelen die Jorritsma voorstelt.

De Tweede Kamer zou vanmiddag debatteren over de maatregelen om geluidhinder van Schiphol terug te dringen. Het kabinet besloot vrijdag het aantal nachtvluchten op Schiphol te verminderen, door het nachtelijk vrachtverkeer aan banden te leggen en ook het 's nachts opstijgen van bepaalde typen chartervliegtuigen te verbieden. Het bedrijfsleven wijst de maatregelen van Jorritsma af. De ondernemingsorganisatie VNO-NCW en de organisatie van vrachtvervoerders EVO bepleiten een 'gedoogbeleid' voor de geluidsoverschrijdingen, tot er een vijfde baan wordt aangelegd. De coalitiepartijen lijken daar weinig voor te voelen. Van Gijzel (PvdA) noemt de maatregelen van Jorritsma “een redelijk pakket, nu we eenmaal in deze situatie terecht zijn gekomen”. Hij wil wel opheldering van de minister waarom het vrachtverkeer zwaarder wordt aangepakt dan de chartermaatschappijen. “Vrachtvliegtuigen zijn toch juist belangrijk voor de gedachte dat Schiphol een mainport moet blijven.” Van Gijzel vond wat dat betreft het oorspronkelijke pakket maatregelen van Schiphol “evenwichtiger”.

Van Gijzel meent dat de minister heeft gedraald. “Al in januari bleek het aantal nachtvluchten 16 procent hoger te liggen dan het jaar ervoor.” Hij kondigde aan in het Kamerdebat te pleiten voor het beboeten van de luchthaven als de normen worden geschonden.

Pagina 3: 'Maatregelen onvoldoende'

De twee andere coalitiepartners, D66 en de VVD, stemden vrijdagavond reeds in met de voorstellen van Jorritsma. Wel wil de VVD, gesteund door oppositiepartij CDA, toezeggingen van de minister om de vijfde startbaan zo snel mogelijk aan te leggen. De Vereniging Milieudefensie liet gisteren weten het Kamerdebat te zullen afwachten, voordat zij via de rechter probeert handhaving van de geluidsnormen af te dwingen.

De Commissie Geluidhinder Schiphol (CGS), die toeziet op de handhaving van de geluidscontouren rond de luchthaven, vindt de maatregelen van minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) onvoldoende. Volgens de CGS zijn extra maatregelen nodig om de geluidsoverlast binnen de perken te houden.