Honingzwam

In NRC Handelsblad van 13 augustus stond een bericht dat voor het eerst sinds tien jaar de honingzwam is waargenomen, die in Drenthe nu kerngezonde bomen doodt. Hierdoor ontstond de suggestie, mede door de titel 'Paddestoel doodt bomen in Drenthe', dat de Nederlandse bossen een catastrofe te wachten staat.

De honingzwam is echter één van de meest algemene paddestoelen in Nederland. Het gaat hierbij in wezen om twee soorten die schadelijk zijn: de sombere honingzwam (Armillaria ostoyae) en de echte honingzwam (Armillaria mellea). Elk jaar vanaf 1 oktober komt één van beide paddestoelen in praktisch elk bos in Nederland bij duizenden te voorschijn: de sombere honingzwam vooral op de zure gronden, en de echte honingzwam vooral op minder zure of basische gronden. In Drenthe is vooral de sombere honingzwam algemeen. Soms vormt honingzwam een probleem, maar er is geen aanwijzing dat het schadelijk optreden van deze soort recentelijk is toegenomen.

    • A.J. Termorshuizen