Breedtesport

De vraag is of het hoffelijk is als twee jonge mensen in dienst van het NOC*NSF twee kolommen lang schrijven (NRC Handelsblad, 13 augustus) over 'breedtesport', terwijl zij geen enkele poging doen om de lezer uiteen te zetten wat dat woord/begrip inhoudt. Deze vorm van informatie draagt de sporen van de toenemend onverkwikkelijke 'incrowdvorming'.

    • H.G. Pellikaan