Bejaarden krijgen extra geld; Koopkracht sociale minima stijgt 1 procent

DEN HAAG, 26 AUG. De koopkracht voor de sociale minima stijgt volgend jaar met één procent. Bejaarden hebben volgend jaar twee tot vier procent meer te besteden. Premier Kok en de vijf meest betrokken ministers hebben daarover vanmorgen een principe-akkoord bereikt.

Alleenstaande bejaarden met AOW en geen of een klein aanvullend pensioen zien hun koopkracht met vier procent toenemen; voor gehuwde bejaarden stijgt de koopkracht met twee procent.

Bij de besprekingen over de begroting voor 1998, de Miljoenennota 1998 die officieel op Prinsjesdag wordt gepubliceerd, is de koopkracht voor bejaarden een complexe kwestie geweest. Door een wijziging in de financiering van de WAO dreigen de lasten voor de bejaarden te stijgen. Werknemers worden gecompenseerd via afschaffing van de AAW-premie; bejaarden betálen deze premie en dus zouden de lasten stijgen. Om deze dreigende daling van de koopkracht te compenseren, heeft het kabinet ervoor gekozen het tarief van de eerste schijf te verlagen.

Door een wijziging in de financiering van de WAO dreigen de lasten voor de AOW'ers te stijgen; zij komen namelijk niet in aanmerking voor een compensatie die voor de werknemers geldt.

Het kabinet heeft er nu voor gekozen om het tarief van de eerste schijf te verlagen. Ook wordt het bedrag verhoogd waarover het tarief van toepassing is. Dat betekent dat mensen pas bij een hoger inkomen het 50-procentstarief moeten betalen. Op dit moment moet de belastingbetaler over een bedrag van 45.960 gulden 37,3 procent belasting en sociale premies betalen.

De koopkracht stijgt onder meer doordat de lokale lasten volgend jaar met honderd gulden per huishouden worden verlaagd. Het kabinet heeft hier 700 miljoen gulden voor vrijgemaakt.

In het voorjaar bereikte het kabinet al overeenstemming over een lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven van 1,5 miljard gulden. Zo mogen ondernemingen een hoger bedrag aftrekken voor speur- en ontwikkelingswerk. Er wordt meer geld vrijgemaakt voor 'groen' fiscaal beleid, zoals versnelde afschrijvingen op milieu-investeringen, groen beleggen, en car-poolen. Om ondernemers financieel te stimuleren meer aan scholing te doen, mogen ze meer kosten fiscaal aftrekken. De lastenverlichting komt volgens eerste berekeningen volgend jaar uit op 2,5 à 3 miljard gulden.

Het kabinet moet deze week de besprekingen over de begroting afronden. De begrotingsstukken worden dan voor advies naar de Raad van State gestuurd.