Autobahn

Het verbaast mij, dat noch mevrouw De Waard, noch de heer Kraak in NRC Handelsblad van respectievelijk 9 en 18 augustus melding maken van de Avus bij Berlijn. Deze ruim 10 kilometer lange, nog altijd zeer snelle 'Automobil-Verkehrs- und Übungsstrasse' werd ontworpen in 1909 en, met vetraging door de oorlog, opgeleverd in 1919.

Met zijn ongelijkvloerse kruisingen, lange in- en uitvoegstroken en door een middenberm gescheiden dubbele rijstroken geldt deze snelweg algemeen als hét prototype van de Duitse Autobahn. Vergeleken met de Avus zijn de door De Waard en Kraak genoemde middenbermloze autowegen Keulen-Bonn en Milaan-Como niet meer dan verbrede karrensporen, waar hoogstens het vrachtverkeer enige baat bij had.

    • A.D. Renting Apeldoorn