Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Voetbal

Zeist stopt zoektocht voorzitter

Het voetbalseizoen is in alle hevigheid losgebarsten, maar het bestuur betaald voetbal van de KNVB heeft nog steeds geen voorzitter. Sinds het vertrek van het 'kabinet-Staatsen' en de aanstelling van het nieuwe college neemt mr. Henk Kesler die functie waar. Mede door de dreiging van de Eredivisie NV, die de KNVB degradeert tot een organisatie voor de eerste divisie, de amateurs en het Nederlands elftal, durven de benaderde kopstukken het avontuur niet aan.

Harm Rozie, manager communicatie van de KNVB, kan het bericht niet bevestigen dat ook Ed van Thijn, oud-minister van Binnenlandse Zaken en oud-burgemeester van Amsterdam, voor de eer heeft bedankt.

Waarom niet?

Rozie: “Omdat wij geen mededelingen doen over de gesprekken die wij in april en mei met enkele kandidaten hebben gevoerd. Bovendien is in overleg met de clubs en het huidige bestuur besloten de zoektocht naar een nieuwe voorzitter voorlopig te staken.”

Wat is daar de reden van?

“De kandidaten moeten weten waar ze aan toe zijn. Op 27 september wordt tijdens een buitengewone vergadering richting gegeven aan de toekomst van het betaalde voetbal. Dan zullen we namelijk discussiëren over de uitkomsten van het bedrijfstakonderzoek (zie pagina 15).”

Waarom heeft een belangrijke maatschappelijke organisatie als de KNVB zoveel problemen met het vinden van een voorzitter?

“De kandidaten met wie wij hebben gesproken vertoonden een opvallende eensgezindheid in hun standpunt. Gezien hun reputatie vonden zij het allen verstandig even af te wachten. Het is natuurlijk redelijk bekend dat sommige voorzitters niet ongeschonden uit Zeist zijn gekomen.”

Hoe werkt het bestuur nu in de praktijk onder het voorzitterschap van mr. H. Kesler, wiens benoeming voor vele afgevaardigden omstreden was omdat hij zitting had in het college van Staatsen?

“Bij bijna iedereen in dit bestuur kun je vraagtekens zetten. Er zitten bijvoorbeeld ook clubgebonden bestuurders bij. Nood breekt wet.”