Verschil van mening in VVD over toekomst minimumloon

DEN HAAG, 25 AUG. Binnen de VVD bestaat een groot verschil van mening over het voortbestaan van het minimumloon.

Partijleider Bolkestein en zijn fractie willen het minimumloon op den duur afschaffen en in elk geval verlagen. Bolkestein vindt handhaving ervan “asociaal”, omdat het “banen vernietigt”. Dijkstal, die afgelopen zaterdag in een vraaggesprek met De Telegraaf solliciteerde naar de functie van partijleider van de VVD, zei in datzelfde gesprek het minimumloon juist te willen handhaven en zelfs te verhogen, indien de overige lonen ook stijgen.

In een toelichting op deze laatste uitspraak, zei Dijkstal gisteravond: “Het klopt dat daar een verschil van mening ligt, maar binnen onze partij geven we elkaar daarvoor de ruimte. Ik vind dat als het in economisch opzicht goed gaat met het land, je moet zorgen dat iedereen daarvan mee profiteert. Handhaving en aanpassing van het minimumloon aan de andere lonen vind ik daarvoor het beste instrument.

“Voor verhoging van de uitkeringen voel ik niet, want dat zou het verschil met een betaalde baan te klein maken. Mijn mening ligt in de lijn van de afspraak uit het regeerakkoord uit 1994 om een evenwichtig inkomensbeleid te voeren. Daarvoor hebben we steun gekregen in de Kamer.”

VVD-fractiespecialist H. van Hoof zei gisteravond: “Ik heb kennis genomen van de opvatting van Dijkstal, maar de VVD-fractie houdt vooralsnog vast aan de eigen opvatting dat het minimumloon in elk geval verlaagd moet worden, en de overheid een aanvulling moet geven tot het sociaal minimum. Dijkstal kiest voor een sociale benadering, maar ik vind onze benadering even sociaal, omdat ze meer werk voor laaggeschoolden oplevert.”

Het minimumloon is een onderwerp waarover Bolkestein in het verleden veel heeft gezegd en geschreven. In zijn boek Het heft in handen bijvoorbeeld, schrijft de VVD-leider: “Niet het afschaffen maar het handhaven van de wet op het minimumloon is asociaal. Die wet is goed voor mensen met een baan, maar slecht voor werklozen.” Afschaffing van het minimumloon stond ook in het laatste verkiezingsprogramma van de VVD. Oud-staatssecretaris R. Linschoten, voorzitter van de commissie die het nieuwe programma schrijft, wilde nog niet zeggen of dat voorstel gehandhaafd blijft, maar zei wel dat het minimumloon “een volstrekt ondergeschikt punt in het verkiezingsprogramma wordt”.