THE ECONOMIST

Bijna vijftig jaar geleden verscheen de eerste editie, inmiddels is de zestiende druk in voorbereiding, zijn er meer dan vier miljoen exemplaren van verkocht en is het vertaald in maar liefts 41 talen: 'Economics' van Paul Samuelson is niet alleen uitgegroeid tot een wereldwijd standaardwerk, maar ook tot een ongeëvenaard succesverhaal.

Nochtans gaat het in de economie dikwijls verkeerd en The Economist vraagt zich af hoe dat toch komt. Economen geven dan meestal anderen de schuld die te traag of te dom zouden reageren. Daar zit volgens het blad wel een kern van waarheid in, maar het zou de economen niet misstaan ook de hand in eigen boezem te steken. En wel om twee redenen. De eerste is, aldus het blad, dat ze veel kabaal plegen te maken over zaken waar ze (nog) weinig verstand van hebben, terwijl ze de verbreiding van de basisprincipes, waar ze het wel met elkaar over eens zijn, verwaarlozen.

En de tweede reden is dat ze te hoge verwachtingen hebben gekoesterd van overheidsbeleid. Het blad spreekt zelfs van “de grootste fout in het economisch beleid van de afgelopen vijftig jaar”. Wat dat betreft weerspiegelen de opeenvolgende edities van Samuelsons standaardwerk de ontwikkeling in het economisch denken. Maar The Economist is nog niet gerust op de afloop, want economen zouden in hun beleidsadviezen nog te gemakkelijk hun toevlucht zoeken tot overheidsoptreden als de marktwerking te wensen overlaat.