SNS Reaal vergroot winst met 20 pct

Bank en verzekeraar SNS Reaal heeft over de eerste zes maanden van dit jaar een stijging van de nettowinst geboekt met 20,4 procent naar 124 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat steeg met 23 procent naar 175 miljoen gulden. Ten minste een zelfde resultaat ligt voor de tweede helft van dit jaar in het verschiet, aldus SNS Reaal.

Bij de bankactiviteiten steeg het resultaat voor belastingen met 32,2 procent naar 104 miljoen gulden, bij het verzekeringsbedrijf met 11,2 procent naar 71 miljoen gulden. SNS Reaal is de zesde financiële groep in Nederland.

Ze kwam tot stand door de overname van Reaal door SNS Groep eerder dit jaar. Bij de banken stegen de rentebaten met 7,9 procent tot 985 miljoen gulden. Ook de sterke groei van de hypotheekportefeuille met 16,7 procent droeg bij aan de winststijging. De provisie-inkomsten namen met een derde toe tot 63 miljoen gulden. Bij het verzekeringsbedrijf ging het resultaat voor belastingen omhoog met 11,2 procent tot 71 miljoen gulden. Op de portefeuille Leven verbeterden de verdiensten met 14 procent tot 62 miljoen. Het resultaat bij schade stagneerde op 9 miljoen.