L'EXPRESS

Het mag dan de eeuw van de computer zijn, we gedragen ons nog als holbewoners die elkaar te pas en te onpas de hersens inslaan, schrijft Aleksandr Solzjenitsyn in L'Express. Gevolg is volgens hem dat de 20ste eeuw veel hypocrisie en een uitgebreid instrumentarium voor het meten met twee (of meer) maten heeft opgeleverd.

De internationale diplomatie schijnt daar goed mee uit de voeten te kunnen, getuige het willekeurige dubbelspel jegens volkeren die hun streven naar zelfstandigheid gehonoreerd, danwel juist geblokkeerd zien. Solzjenitsyn ziet niets in het diplomatieke streven naar een mondiaal veiligheidsstelsel, omdat dat doel volgens hem nooit zal kunnen worden bereikt.

Hij vindt dat de energie beter kan worden gestoken in een geleidelijke en effectieve inkapseling van de slechte kanten van de menselijke natuur met het oog op verheffing van de moraal. Maar, zo besluit hij zijn sombere bijdrage, die aanpak is kansloos zolang het de overheersende tijdgeest betaamt daar ironisch over te doen of de draak mee te steken.