Jordaanprijs voor Van Warmerdam

AMSTERDAM, 25 AUG. Alex van Warmerdam krijgt de L.J. Jordaanprijs 1997 voor zijn film De Jurk. Burgemeester Patijn van Amsterdam zal de prijs van 15.000 gulden op 6 november uitreiken op het Amsterdamse stadhuis, samen met nog twaalf andere prijzen die het Amsterdams Fonds voor de Kunst dit jaar toekent voor scheppende kunsten.

Miriam Kruishoop krijgt de aanmoedigingsprijs voor film voor haar film Vive Elle. Aan de prijs is een bedrag van 7.500 gulden verbonden. Deze prijs zal, samen met de overige aanmoedingsprijzen van de stad Amsterdam, worden uitgereikt op 20 oktober.

De jury prijst Van Warmerdam voor de balans in zijn werkwijze en zijn humor. Kruishoop toont moed en straalt een grote wil tot filmen uit, meent de jury. (ANP)