Hoog politiek overleg over lot van de familie Gümüs

DEN HAAG, 25 AUG. In het Catshuis is vanmorgen op het hoogste politieke niveau overlegd over het lot van de Turkse familie Gümüs. De coalitiepartners PvdA, VVD en D66 proberen een oplossing te vinden voor het kleermakersgezin dat sinds 1989 illegaal in Nederland verblijft en niet kan aantonen zes jaar legaal te hebben gewerkt.

De zaak-Gümüs heeft het afgelopen jaar zoveel aandacht getrokken dat staatssecretaris Schmitz (PvdA, Justitie) wil overleggen met de Tweede Kamer voordat zij het gezin laat uitzetten. De Kamer zal de kwestie naar verwachting woensdag bespreken. Aan het anderhalf uur durende vooroverleg in het Catshuis namen behalve Schmitz deel: premier Kok (PvdA), minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken, VVD), de fractievoorzitters Wallage (PvdA), Wolffensperger (D66), Bolkestein (VVD) en hun fractiespecialisten. Minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken, D66) was verhinderd.

Dijkstal zei na afloop dat de zaak “juridisch ingewikkeld” ligt. Verder wilde hij geen mededelingen doen over het “informele en vertrouwelijke overleg”.

Gümüs heeft geen verblijfsvergunning gekregen omdat hij niet kan aantonen dat hij zes jaar legaal in Nederland heeft gewerkt. Personeel van de school van Gümüs' kinderen is vorig jaar een actie tegen uitzetting van het gezin begonnen. Staatssecretaris Schmitz heeft tot nu toe geen uitzondering willen maken. “Als de Kamer het anders wil, moeten we het beleid wijzigen”, zei zij gisteren.

Volgens een in 1995 van kracht geworden 'witte illegalen'-regeling kunnen illegalen een verblijfsvergunning krijgen als zij kunnen aantonen zes jaar ononderbroken in Nederland 'wit' te hebben gewerkt. Gümüs is sinds 1989 in Nederland, heeft op dit moment een eigen bedrijf, een sofinummer, betaalt belasting, maar hij kan niet aantonen zes jaar legaal te hebben gewerkt. De 'witwas'-regeling is tijdelijk: sinds 1992 kan een illegaal geen sofinummer meer krijgen.

PvdA en D66 koersen aan op een versoepeling van de tijdelijke regeling door de mate van inburgering mee te laten tellen. De VVD keert zich vooralsnog tegen zo'n versoepeling maar kan zich voorstellen dat Gümüs op andere gronden een verblijf in Nederland wordt toegestaan.