Drs.ing. C. Vrieswijk

Drs.ing. C. Vrieswijk is per 1 september bij Transavia benoemd tot directeur operationele zaken. Hij volgt in deze functie D. Meyer op die per 1 oktober bij de KLM de functie van hoofd technische dienst gaat vervullen. Vrieswijk is sinds 1996 in dienst bij Transavia als hoofd technische dienst.