DIE ZEIT

In Die Zeit worden harde noten gekraakt over de manier waarop de Duitse politici omgaan met het probleem van de toenemende jeugdcriminaliteit. De sociaal-democraten (SPD) pleiten voor meer politie op straat, de christen-democraten (CDU/CSU) vinden dat de gevangenisstraffen omhoog moeten.

Volgens Die Zeit schrikt het vooruizicht van hoge straffen potentiële wetsovertreders geenszins af. Gevangenisstraf voor jeugdige delinquenten dient volgens het blad maar één doel: potentiële slachtoffers te beschermen. De burger heeft immers recht op veiligheid en die wordt niet alleen gewaarborgd door het inzetten van meer politie, er moet een scala aan andere maatregelen worden genomen, vindt Die Zeit: de vastgelopen drugspolitiek moet op de helling, er moet meer zorg worden besteed aan openbare ruimten en vooral moeten de oorzaken van de jeugdcriminaliteit onder de loupe genomen worden en bestreden.

Maar juist op dat laatste punt blijven de politici volgens de krant in gebreke. Je hoort bijvoorbeeld niemand praten over het feit dat in Hamburg (waar vorig jaar 70 procent van de verdachten van roofovervallen jonger was dan 21 jaar) een op de zes kinderen van 16 tot 18 jaar van een uitkering leeft. Het scheppen van werk is een belangrijk middel in de strijd tegen criminaliteit, maar daarover hoor je 'Bonn' niet.